logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Aneksowanie umów wieloletnich na 2020 r. w rodzaju ZPO dotyczące nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców

13.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2020 w...

Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawieranie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2020

13.11.2019
Mazowiecki OW NFZ informuje, że na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1373 ze zm.) ogłosił postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie...

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowań konkursowych – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

12.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 listopada 2019 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe, w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania

08.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania

06.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Kontraktowanie 2019: programy zdrowotne

06.11.2019
W dniu 06.11.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne w zakresie...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    176