logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

11.10.2019
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Siedlcach uprzejmie informuje, że w dniu 11 października 2019 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych

11.10.2019
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 11 października 2019 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE...

Informacja o dodatkowym terminie składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej

11.10.2019
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin – do dnia 15 listopada 2019 r. składania przez jednostki samorządu terytorialnego...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania

11.10.2019
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ostrołęce informuje, że w dniu 11 października 2019 r., zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe nr 07-19-000483/STM/07/1/07.0000.221.02/01 poprzedzające zawarcie umów...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań

10.10.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 10 października 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe nr 07-19-000489/AOS/02/3/02.7250.072.02/03 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...

Ogłoszono konkurs ofert w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

10.10.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 10 października 2019 r. zostały ogłoszone konkursy ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie...
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    176