logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O oddziale

Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

Drukuj

Zamówienia publiczne - archiwum

Plan postępowań o udzielenie zamówień

DAGZ.261.1.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

WI.0433.19.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie całej sieci rozległej i usług telekomunikacyjnych

DAGZ.261.1.10.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników

DAGZ.261.1.9.2017 Przetarg nieograniczony na subskrypcję oprogramowania McAffee SIEM ze wsparciem technicznym

DAGZ.261.1.7.2017 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę biblioteki taśmowej IBM TS3310

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątkowych

DAGZ.261.1.6.2017 Przetarg nieograniczony na zakup 120 zestawów komputerowych dwumonitorowych...

DAGZ.261.1.8.2017 Przetarg nieograniczony na subskrypcję wraz z usługą serwisową oprogramowania VMware

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątkowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątkowych

DAGZ.261.1.5.2017 Przetarg nieograniczony na zakup 3 samochodów osobowych 5 miejscowych, zakup samochodu osobowego 9 miejscowego

DAGZ.261.2.6.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej

DAGZ.261.1.4.2017 Przetarg nieograniczony na subskrypcję oprogramowania McAfee z asystą techniczną, subskrypcję oprogramowania

DAGZ.261.1.3.2017 Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w MOW NFZ

DAGZ.261.1.2.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów...

DAGZ.261.2.2.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę niegazowanej wody źródlanej

DAGZ.261.2.1.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowania 10 samochodów służbowych Mazowieckiego...

DAGZ.261.1.1.2017 Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie...

WI.041.3.2016 Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WI.0433.8.2016 Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie, przekazanie, utrzymanie, serwis całej sieci rozległej...

DAGZ.261.1.12.2016 Przetarg nieograniczony na zakup serwera bazodanowego, rozbudowę serwera produkcyjnego

DAGZ.261.1.13.2016 Przetarg nieograniczony na świadczenie na rzecz Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ usługi w zakresie...

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego MOW NFZ - samochodu osobowego

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych MOW NFZ - dwóch samochodów osobowych

DAGZ.261.1.11.2016 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

DAGZ.261.1.10.2016 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego

DAGZ.261.1.8.2016 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących

DAGZ.261.1.7.2016 Przetarg nieograniczony na zakup 120 zestawów komputerowych dwumonitorowych

DAGZ.261.1.4.2016 Przetarg nieograniczony na subskrypcję z usługą serwisową oprogramowania: Vmware, McAfee, Deep Security Trend

DAGZ.261.1.2.2016 Przetarg nieograniczony na zakup 25 komputerów przenośnych, zakup 9 drukarek kart EKUZ

DAGZ.261.1.5.2016 Przetarg nieograniczony na ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ

DAGZ.261.1.3.2016 Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w MOW NFZ

DAGZ.261.2.5.2016 Zaproszenie do złożenia oferty na ochronę mienia i osób w obiektach MOW NFZ

DAGZ.261.2.4.2016 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowania 12 samochodów służbowych MOW NFZ

DAGZ.261.1.1.2016 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów

DAGZ.261.2.3.2016 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę biletów

DAGZ.261.1.9.2015 Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie całodobowej, telefonicznej informacji

DAGZ.261.1.8.2015 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

DAGZ.261.1.4.2015 Przetarg nieograniczony na subskrypcję oprogramowania

DAGZ.261.1.5.2015 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych

DAGZ.261.1.6.2015 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego

DAGZ.261.1.7.2015 Przetarg nieograniczony na zakup oprogramowania do konsolidacji zdarzeń

DAGZ.261.2.15.2015 Zaproszenie do złożenia oferty na roboty remontowe obiektu i terenu wokół

DAGZ.261.2.16.2015 Zaproszenie do złożenia oferty na roboty remontowe obiektu i terenu wokół budynku

DLU.2015 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę kwalifikowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe

WI.261.1.2015 Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie, przekazanie, utrzymanie, serwis

DAGZ.261.2.1.2016 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowania 12 samochodów służbowych Mazowieckiego Oddzia

DAGZ.261.1.6.2016 Przetarg nieograniczony na zakup 43 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (drukujących, kopiujących, skanujących)