logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Leki wydawane bez recepty

Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) bez recepty mogą być wydawane z apteki ogólnodostępnej przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego, w ramach jego uprawnień zawodowych, niektóre produkty lecznicze.

Bez recepty są także wydawane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu pozaaptecznego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów (Dz.U. z 2023 r. poz. 2533)