logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Terminarz sprawozdawczości

Prowadzenie harmonogramów przyjęć, w tym list oczekujących:

  • przekazywać co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca komunikaty danych (w formacie XML),
  • wprowadzać na bieżąco dane w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE.

Przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie

  • przekazać informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy dzień roboczy świadczeniodawcy (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych).

Wyjątek:

Przekazać co najmniej raz w tygodniu informację o pierwszym wolnym terminie na udzielenia świadczenia - w przypadku posiadania zgody Prezesa NFZ na przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie raz w tygodniu - podstawa prawna: art. 23 ust 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.).