logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Pytania o Pakiet Onkologiczny

1. Czy świadczeniodawca prowadząc listę oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej powinien umieszczać na liście oczekujących świadczeniobiorcę oczekującego na etap szybkiej ścieżki onkologicznej (oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne) tylko raz – na pierwsze świadczenie czy kilkakrotnie – także na kolejne świadczenia realizowane w ramach etapu 6?

 W związku z przejętym rejestrowaniem informacji o czasach oczekiwania również na etap związany z dalszym leczeniem onkologicznym należy przyjąć, że pacjent może być kilkakrotnie wpisany na ten etap. Etap ten może być realizowany przez kilku świadczeniodawców lub kilka komórek organizacyjnych jednego świadczeniodawcy. Gdyby przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym pacjent mógł być wpisany tylko raz, wówczas powstałaby wątpliwość u którego świadczeniodawcy lub do której komórki organizacyjnej powinien zostać wpisany na listę oczekujących.

2. Jak jest różnica między etapem 5 (oczekiwanie na rozpoczęcie leczenia onkologicznego) a etapem 6 (oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne) postępowania diagnostycznego lub leczniczego podawanego w przypadku listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty DiLO? Co oznacza etap 6 szybkiej ścieżki onkologicznej, tj. oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne?

Etap 5 jest związany z oczekiwaniem na pierwsze świadczenie określone w harmonogramie planu leczenia onkologicznego, natomiast etap 6 z kolejnymi świadczeniami określonymi w harmonogramach.