logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Sprawdź czas oczekiwania na leczenie

Szanowny Pacjencie,

Jeśli otrzymałeś skierowanie do poradni specjalistycznej, szpitala, na rehabilitację, na badania specjalistyczne lub szukasz np. stomatologa, ginekologa, okulisty, psychiatry i nie wiesz, gdzie znaleźć odpowiednią placówkę – skorzystaj z wyszukiwarki miejsc udzielania świadczeń medycznych. Dzięki niej uzyskasz informację o dogodnej dla Ciebie lokalizacji miejsca udzielania świadczeń, a także o średnim czasie oczekiwania na świadczenia udzielane w ramach wybranej przez Ciebie placówki w ostatnich 6 miesiącach.

Przed skorzystaniem z wyszukiwarki, zapoznaj się słowniczkiem, który ułatwi ci wyszukiwanie świadczeń.

Świadczeniodawca – każdy podmiot, np. lekarz, pielęgniarka, poradnia, szpital, gabinet stomatologiczny czy gabinet fizykoterapii, który udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

Świadczeniobiorca – pacjent, który zwraca się o udzielenie lub korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zdrowotne, czyli wszelkie czynności służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, a związane z:

 1. badaniem i poradą lekarską,
 2. leczeniem,
 3. rehabilitacją leczniczą,
 4. opieką nad kobietą ciężarną i dzieckiem,
 5. badaniami diagnostycznymi,
 6. pielęgnacją chorych i niepełnosprawnych, oraz opieką nad nimi,
 7. profilaktyką zdrowotną,
 8. z orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 9. czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Rodzaje świadczeń w wyszukiwarce:

 1. Świadczenia specjalistyczne – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (poradnie specjalistyczne), Świadczenia Odrębnie Kontraktowane (np. dializoterapia, badania genentyczne)
 2. Leczenie szpitalne
 3. Leczenie psychiatryczne
 4. Rehabilitacja lecznicza
 5. Leczenie stomatologiczne
 6. Opieka długoterminowa
 7. Programy lekowe
 8. Procedury medyczne:
 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego
 • endoprotezoplastyka stawu kolanowego
 • koronarografia
 • leczenie wysiękowej postaci amd z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-vegf
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego
 • świadczenia rezonansu magnetycznego
 • usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
 • wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego
 • wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowego
 • zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia)
 • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)

 

Czas oczekiwania na świadczenia