logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń

Grupy osób o szczególnych uprawnieniach

Dokumenty potwierdzające prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla małżonków, wdów i wdowców po zmarłych inwalidach wojennych

Komunikat dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa

Uprawnienia kombatantów do korzystania ze świadczeń bez kolejki

Komunikat Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie zdrowia

Dodatkowe uprawnienia dla weteranów działań poza granicami i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia kombatantów do korzystania ze świadczeń bez kolejki

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych – stanowisko Ministra Zdrowia

Kto może korzystać ze świadczeń medycznych i usług farmaceutycznych bez kolejki

Uprawnienia żołnierzy i pracowników wojska, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami kraju

Szpitale przyjazne Kombatantom