logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do złożenia wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2024

16-02-2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
o zawarciE umów

o realizację programu pilotażowego

w centrach zdrowia psychicznego

na rok 2024

 

KOD POSTĘPOWANIA 07-24-000088/PPZ/18/4/13/M

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 146 z późn. zm.)

MAZOWIECKI OW NFZ W WARSZAWIE
Adres: WARSZAWA ul. CHAŁUBIŃSKIEGO 8

zaprasza

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres: 04-141 Warszawa, ul. Szaserów 28

do złożenia wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na obszarze dzielnicy Warszawa Praga-Południe.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 55/2020/DSOZ  Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego oraz w zarządzeniach zmieniających.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Funduszu nr 55/2020/DSOZ z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego oraz zarządzeń zmieniających.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2024 dostępne są w siedzibie MAZOWIECKIEGO OW NFZ, adres: WARSZAWA ul. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, od dnia 16.02.2024 r.  do dnia 21.02.2024 r. w godzinach 8.00-16.00 lub na stronie: www.nfz-warszawa.pl

Wnioskujący ubiegający się o zawarcie umowy na 2024 rok proszony jest o złożenie wniosku do dnia 21.02.2024 roku.

Wnioskodawca może złożyć w MAZOWIECKIM  OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

                                                                                                                                                            

Warszawa, 16.02.2024 r.

                   


 

 

Wszystkie aktualności