logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach na rok 2024 i kolejne

15-12-2023

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do składania wniosków o zawarcie umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach (dalej „umowy”).

W zakresie umowy będzie przeprowadzenie zalecanych szczepień ochronnych, o których mowa w art. 19 ust. 2a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2023 r. poz. 1284 z późn. zm.) w aptece ogólnodostępnej zgodnie z następującymi założeniami i wymaganiami.

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o zawarcie umowy na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach, przygotowują wnioski o zawarcie umowy z wykorzystaniem ww. definicji postępowań oraz zgodnie z przepisami ww. zarządzenia Nr 155/2023/DGL Prezesa NFZ z dnia 2023-10-31 r. w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece, przy użyciu aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że do wniosków o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty określone w ww. zarządzeniu Nr 155/2023/DGL Prezesa NFZ.

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy, wersję elektroniczną wraz z wydrukiem oraz wymagane dokumenty należy oznaczyć przedmiotem wniosku, przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału lub delegatury terenowej, właściwej ze względu na siedzibę apteki i miejsce zawarcia umowy na realizację recept na adresy:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

tel.:  22 279 78 17

Delegatura w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, tel.: 23 6808422

Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka, tel.: 29 7539020

Delegatura w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, tel.: 24 3529020

Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom, tel.:  48 6709609

Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce, tel.: 25 7851205

Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w oddziale Funduszu właściwym ze względu na adres apteki oraz adres zawarcia umowy na realizację recept refundowanych osobnego wniosku dotyczącego poszczególnej apteki, w której będą wykonywane zalecane szczepienia ochronne.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

  • jeśli złożysz prawidłowy wniosek o zawarcie umowy do 13 grudnia 2024 r., wtedy umowa zostanie podpisana jeszcze w 2024 r.
  • jeśli złożysz prawidłowy wniosek o zawarcie umowy po 13  grudnia 2024 r., wtedy umowa zostanie podpisana już w 2025 r.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy przez obie strony umowy.

Kontakt w sprawie sprawozdawczości: Wydział Ekonomiczno-Finansowy II

Sprawozdawczość: komunikat SWIAD: 22 279 67 35,

Rachunki: 22 279 76 70, 22 279 75 21, 22 279 76 10.

Wszystkie aktualności