logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2024: Pomoc doraźna i transport sanitarny

21-02-2024

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 21 lutego 2024 roku zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego na 2024 rok i lata następne.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  1. ogłoszenie postępowania - 21 lutego 2024 r.
  2. składanie ofert - 6 marca 2024 r.
  3. otwarcie ofert - 8 marca 2024 r.
  4. rozstrzygnięcie postępowania - 18 marca 2024 r.

Obszar kontraktowania:

Lp.

Obszar działania zespołu transportu medycznego

 liczba jednostek rozliczeniowych (gotowości dobowych)

 ilość zespołów transportu medycznego do zakontraktowania (dobowych)

Nr postępowania konkursowego

1

rejon TM nr 5, obszar: przyjmowanie i realizowanie zgłoszeń z terenu powiatów: 1405 GRODZISKI, 1408 LEGIONOWSKI, 1414 NOWODWORSKI, 1417 OTWOCKI, 1418 PIASECZYŃSKI, 1421 PRUSZKOWSKI, 1465 WARSZAWA, 1432 WARSZAWSKI ZACHODNI, 1434 WOŁOMIŃSKI, 1438 ŻYRARDOWSKI

552

3

07-24-000090/PDT/17/1/17.9250.031.08/01

Mazowiecki OW NFZ informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej:

nazwa zakresu świadczeń

jednostka rozliczeniowa

 cena oczekiwana 

świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego

ryczałt

4 892,80 zł

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Wszystkie aktualności