logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2024: Leczenie szpitalne – programy lekowe

22-03-2024

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22.03.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.  Nazwa zakresu świadczeń Cena oczekiwana
1. Program lekowy – B.108.FM Leczenie pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy 1,64 zł
2. Leki w programie lekowym – B.108.FM Leczenie pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy 1,00 zł
3. Leki w programie lekowym – TLI – B.108.FM Leczenie pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy 1,00 zł


Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 22.03.2024 r.
  • Termin składania ofert – do 08.04.2024 r.
  • Otwarcie ofert – 10.04.2024 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie – 08.05.2024 r.

Celem postępowania jest poprawa dostępności do powyższych świadczeń na obszarze województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych
dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

Wszystkie aktualności