logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o wznowieniu zawieszonych postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

20-10-2020

Komunikat o wznowieniu zawieszonych postępowań konkursowych,
ogłoszonych w dniu 5 marca 2020 r. oraz 9 marca 2020 r.
w rodzaju leczenie stomatologiczne

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, informuje, że postępowania w rodzaju leczenie stomatologiczne zawieszone na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2019.567, z późn. zm.) zostają wznowione.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2018.1897), który stanowi, że „ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do: (…) zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania”, informuję o zmianie terminu rozstrzygnięcia następujących postępowań:

Kod postępowania/nr ogłoszenia

Zakres świadczeń

Obszar, którego dotyczy postępowanie

Data rozstrzygnięcia postępowania

07-20-000132STM/07/1/07.0000.218.02/01

ŚWIADCZENIA OGOLNOSTOMATOLOGICZNE

GMINA ŁOCHÓW

2020-11-05

07-20-000134/STM/07/1/07.0000.218.02/01

ŚWIADCZENIA OGOLNOSTOMATOLOGICZNE

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

2020-11-05

07-20-000136/STM/07/1/07.0000.218.02/01

ŚWIADCZENIA OGOLNOSTOMATOLOGICZNE

GMINA BRUDZEN DUŻY

2020-11-05

07-20-000137/STM/07/1/07.0000.218.02/01

ŚWIADCZENIA OGOLNOSTOMATOLOGICZNE

POWIAT PŁOCKI

2020-11-05

Z uwagi na zaistniały z przyczyn niezależnych od Oddziału Funduszu, brak możliwości rozstrzygnięcia ww. postępowań w terminie umożliwiającym zawarcie umów na okres wskazany w ich ogłoszeniach, zmianie ulega:

  • termin obowiązywania umów, które zostaną zawarte w wyniku rozstrzygnięcia wymienionych powyżej postępowań, z ogłoszonego pierwotnie od 01.05.2020 r. do 30.06.2022 r. na okres: od 01.12.2020 r. do 30.06.2022 r.
  • wartość zamówienia na bieżący okres rozliczeniowy – 2020 r., jako skutek zmiany okresu obowiązywania umów.
Wszystkie aktualności