logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o odwołaniu postępowania konkursowego

26-05-2021

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2020.1858.) - który stanowi, że „ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…)” odwołuje ogłoszone w dniu 12 maja 2021 r. postępowanie w trybie konkursu ofert na zawarcie umów w rodzaju leczenie szpitalne o numerze:

  • 07-21-000399/SZP/03/7/03.3300.009.03/01- W ZAKRESIE – LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR)

 

 

Informacja o ponownym ogłoszeniu postępowania w tym zakresie zostanie podana odrębnym komunikatem.

Wszystkie aktualności