logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Do lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane

31-12-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku, został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

Osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych, aby skorzystać z tego uprawnienia, winny zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższej instrukcji.

Instrukcja do pobrania

Osobami uprawnionymi są osoby posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dokumenty można składać w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ oraz delegaturach. Także tutaj otrzymają państwo szczegółowie informacje:

  • Mazowiecki OW NFZul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Delegatura w Ciechanowie, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  • Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
  • Delegatura w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
  • Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4,  26-617 Radom
  • Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

Instrukcja wypelniania wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

Słownik form działalności leczniczej

Wszystkie aktualności