logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2021: Opieka paliatywna i hospicyjna

30.07.2021
W dniu 30 lipca 2021 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie...

Komunikat o unieważnieniu postępowań: Leczenie szpitalne - Programy lekowe

29.07.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r. zostały unieważnione postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat o unieważnieniu postępowania: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

28.07.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje o unieważnieniu postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna...

Udostępnienie przez świadczeniodawców danych w zakresie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

26.07.2021
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń...

Kontraktowanie 2021: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

22.07.2021
Otwarcie ofert, złożonych na niżej wymienione postępowania, nastąpi w dniach od 23 do 29 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 – w pokoju numer 15.3 na XV kondygnacji...

Wynagrodzenie medyków po 1 lipca 2021 r. O nieprawidłowościach powiadom NFZ

22.07.2021
1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wynagradzania pracowników medycznych. Nowela ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia gwarantuje, że pensja zasadnicza medyka nie może być niższa niż zakłada ustawa...
1    18  19  20  21  22  23  24  25  26    28