logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie zmian w sprawozdawczości od 1 stycznia 2015 r.

07.05.2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że od dnia 1 stycznia 2015 roku wprowadzone zostały nowe tytuły uprawnień dla świadczeń udzielonych osobom, które uzyskały w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie...

Konferencja: Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia

06.05.2015
Zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach projektu Akademia NFZ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia".

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

05.05.2015
Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący prowadzenia list oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne "AP-KOLCE"...

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący list oczekujących w SZOI

23.04.2015
Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących w aplikacji SZOI Centralny, które z dniem 24 kwietnia 2015 roku od godz. 21:00 będą przenoszone do aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE).

Komunikat dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach za pierwszy kwartał 2015 r.

01.04.2015
Mazowiecki OW NFZ przypomina, że na mocy §20 i §21 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawcom przysługuje prawo wnioskowania...

Centralna Baza Endoprotezoplastyk – aktualizacja wniosków

01.04.2015
Mazowiecki OW NFZ przypomina, że Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej endoprotezoplastyki narządu ruchu, zobowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej sprawozdania zgodnie ze wzorem i w formacie określonym przez Fundusz...
1    200  201  202  203  204  205  206  207  208    217