logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

UWAGA! Alert RCB

29-08-2019

Główny Inspektor Sanitarny apeluje: w Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie pij i nie używaj do mycia wody z rzeki. Tej treści SMS-a otrzymały dzisiaj osoby przebywające na terenie powiatów: Płock, płocki, sochaczewski, płoński.

Po awarii w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, uruchomił SMS-e ostrzeganie – Alert RCB.

W Głównym Inspektoracie Sanitarnym został powołany sztab, który na bieżąco monitoruje sytuację pod kątem bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia i jest w stałym kontakcie z inspektorami sanitarnymi właściwymi terenowo dla dotkniętych województw.

Aktualizowany komunikat na stronach RCB

Wszystkie aktualności