logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ustawowego prawa pacjenta w związku z zakończeniem wykonywania umowy przez świadczeniodawcę

08-05-2015

W związku z rozwiązaniem z dniem 4 maja 2015 roku z Centrum Medycznym GAJDA MED umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: endokrynologii, chirurgii ogólnej, urologii, gastroenterologii, nefrologii, dermatologii i wenerologii, medycyny sportowej w Pułtusku przy ul. Piotra Skargi 23/29 oraz w zakresie neurologii w Młynarzach przy ul. Ostrołęckiej 7A, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że pacjenci którzy byli zapisani na listę oczekujących w przedmiotowych zakresach świadczeń w Centrum Medycznym GAJDA MED, mają prawo do wpisania się na listę oczekujących w innych placówkach posiadających umowę z NFZ,
a świadczeniodawca, przy ustalaniu kolejności przyjęć, uwzględnia datę zgłoszenia się pacjenta w placówce, która zakończyła wykonywanie umowy. W tym celu, świadczeniodawca Centrum Medyczne GAJDA MED obowiązany jest wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy oraz oryginał skierowania.

Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Wykaz placówek, z którymi MOW NFZ ma zawarte umowy w w/w zakresach świadczeń, dostępny jest na stronie internetowej Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Zintegrowany Infromator Pacjenta - Gdzie się leczyć?

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135).  

                 

 

Wszystkie aktualności