logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Jak zrealizować zlecenie na wyroby medyczne?

15-05-2014

Od 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – upewnij się u lekarza, czy dokument został wystawiony na właściwym formularzu i przeczytaj, jak zrealizować zlecenie.

Do 30 czerwca dopuszcza się stosowanie zarówno wzoru nowego, jak i obowiązującego dotychczas.

Sprawdź krok po kroku jak zrealizować zapotrzebowanie na wyroby medyczne

Przypominamy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565) wprowadziło nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne, w tym m.in.:

  • nowe nazewnictwo określające wyrób medyczny,
  • nowe oznaczenia – kody tj. litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji np.:

A1 – protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia,

N64 – but na stopę o różnym zniekształceniu,

P93 – peruka,

  • określiło nowy wykaz asortymentowy oraz limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych,
  • zmieniło kryteria medyczne przyznawania wyrobów, jak również okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw,
  • poszerzyło grupy osób uprawnionych do wypisywania zleceń (grupę lekarzy i felczerów poszerzono w określonych pozycjach wykazu o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego).
Wszystkie aktualności